SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Om Svarteborg FK


Svarteborg FK bedriver fritidsaktiviteter och verkar för utveckling av klubbens medlemmar, såväl barn, ungdomar som vuxna. Idag bedriver klubben aktiviteter som, boule, tennis, barn- och vuxengymnastik, innebandy, ungdoms- och senior-fotboll samt ett allt viktigare anti-drogarbete i samhället.

Klubben har idag drygt 500 medlemmar varav mer än hälften är aktiva och deltar på ett eller annat sätt i klubbens olika aktiviteter. Vår målsättning är att så många som möjligt, på något sätt, vill vara med i klubben och delta eller bidra på ett positivt sätt. SFK vill vara en aktör i samhället där vi kan aktivera människor ur ett folkhälsoperspektiv och motverka droger och våld.

Vi arbetar för att vår klubbs verksamheter ska fostra barn och ungdomar och skapa god gemenskap och trivsel. Vi vill stimulera och hjälpa, få människor att växa med god självkänsla, så att vi tillsammans skapar samhörighet och engagemang som totalt främjar och utvecklar våra två samhällen, Dingle och Hällevadsholm med omnejd.

En förening
Fotbollssektionen Svarteborgs FC startades 1997 sprungen ur moderföreningarna Dingle IF och Hällevadsholms SK. Samarbetet lades samman i sin helhet under 2012 och är nu en klubb med namnet Svarteborg FK.
SFK – Värdegrund
LEDORD: ”Vi vill skapa vinnare utan att få förlorare” 

Verksamheten är del av samhället och den ska vi visa upp som en god och synlig förebild. • Gemenskap - alla skall ges möjligheter att vara med på sina egna villkor.
 • Glädje - det skall vara kul med idrott och alla skall kunna känna glädje när man är på träning och tävling/match. SFK ska förverkliga glädje genom alla sina verksamheter och förena människor genom klubbsamhörighet för alla involverade; spelare, ledare, publik och supportrar.
 • Ansvar - idrottande handlar om att ha dubbla mål: att skapa idrottsliga prestationer och att skapa goda samhällsmedborgare. SFK ska lära barn och ungdomar att ha en positiv självbild, ta ansvar och sätta mål för att lyckas såväl inom som utanför idrotten. Våra ledare och äldre ungdomar är förebilder för yngre medlemmar och har ett ansvar i rollen som förebild.
 • Trygghet och trivsel - genom idrott vill vi förmedla en trygghet i att alla som vill får delta, våga försöka, våga misslyckas och våga vara sig själva. Alla ska behandlas lika och kunna acceptera varandras olikheter. För att barn och ungdomar ska kunna utvecklas, måste de trivas med sin omgivning. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa en god klubbkänsla och sammanhållning, där alla ska känna att de har ett värde och är av betydelse. Vi bannlyser alla former av mobbning som kan leda till utanförskap.
 • Stolthet och bekräftelse - alla unga skall känna få känna sig stolta och bli bekräftade och uppmärksammade i sin utveckling.
 • Respekt - genom idrott vill vi diskutera och förmedla allas lika värde. Vi tycker också att det är viktigt hur våra barn och ungdomar uppträder, inte bara inom vår verksamhet utan också utanför. Ett hedervärt uppträdande visar på att man har respekt för medmänniskor. 
 • Intresse och engagemang - vi vill att våran idrott och de verksamheter vi bedriver ska skapa engagemang och intresse för klubben, dess samarbetspartners i Dingle och Hällevadsholm. 
SFK-Stilen

SFK-STILEN, ledord för fotbollen att skapa den rätta ”SFK-KÄNSLAN”


Nedanstående beskrivningar och uttryck ska kanaliseras ut i vår verksamhet och vara vår ledstjärna i allt. 


ATT VARA EN RIKTIG SFK:ARE

 • En riktig SFK:are visar alltid kamratskap gentemot idrottskompisar och medmänniskor, oavsett kön, hudfärg, religion, kultur och sexuell läggning.
 • En riktig SFK:are tar därför aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning.
 • En riktig SFK:are ger alltid 100% på träningar och matcher. Han/hon stöttar och hejar på sina kompisar både i det egna laget och i andra SFK-lag.
 • En riktig SFK:are uppträder på ett juste sätt gentemot motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare.
 • En riktig SFK:are följer alltid reglerna och respekterar domare och andra funktionärer. 

Information om SFK-stilen ska alltid finnas tillgänglig på SFK´s hemsida www.svarteborg.se
Fair Play
En del i vår spelarutbildning innebär utbildning i s.k. Fair Play (Del av SFK-stilen)

(Fair Play enligt Svenska Fotbollförbundet)
 • Vi följer fotbollens regler och respekterar domarens beslut
 • Vi uppmuntrar till juste spel
 • Vi hejar på vårt eget lag och hånar inte motståndarna
 • Vi hälsar på varandra före match och tackar motspelare och domare efter matchen
 • Vi har god stil på och utanför planen
 • Som förälder/anhörig talar vi aldrig illa om ledare, motspelare eller domare
 • Vi använder vårdat språk
 • Vi arbetar för att hålla fotbollen drog- och dopingfri
Svensk Fotbolls Värdegrund
Svensk fotbolls värdegrund är de värderingar som ligger till grund för agerande och som förväntas av företrädare, medarbetare och externa samarbetspartners. I svensk fotbolls värdegrund står det bland annat:

 • Vi vill varandras framgång.
 • Vi föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde. Vi motverkar alla former av diskriminering och vi gynnar arbetet för jämställdhet och mångfald.
 • Verksamheten utgår från delaktighet, engagemang och trovärdighet och drivs enligt demokratiska principer där beslut är väl förankrade.
 • Fotbollen bygger på det ideella ledarskapet och präglas av glädje, gemenskap och rent spel.
 
Huvudsponsor
Guld Sponsorer
Silver Sponsorer
Brons Sponsorer
Klubbsponsorer
Sparplan Konstgräs Finansiell Projektsponsor